Từ vựng chủ đề văn phòng

 

ほけん (Hoken):  Bảo hiểm

 

きゅうりょう (Kyūryō):Tiền lương

 

ボーナス  (Bōnasu): Tiền thưởng

 

しゅっちょう (Shutchō): Công tác

 

めんせつ  (Mensetsu):Phỏng vấn

 

しょるい  (Shorui):Tài liệu

 

うけつけ  (Uketsuke):Khu vực tiếp tân / Quầy thông tin

 

きかくしょ  (Kikaku-sho): đề xuất,Bản kế hoạch, bản dự án

 

はんこ (Hanko):Con dấu cá nhân

 

ほけん (Hoken):  Bảo hiểm

 

きゅうりょう (Kyūryō):Tiền lương

 

ボーナス  (Bōnasu): Tiền thưởng

 

しゅっちょう (Shutchō): Công tác

 

めんせつ  (Mensetsu):Phỏng vấn

 

しょるい  (Shorui):Tài liệu

 

うけつけ  (Uketsuke):Khu vực tiếp tân / Quầy thông tin

 

きかくしょ  (Kikaku-sho): đề xuất,Bản kế hoạch, bản dự án

 

はんこ (Hanko):Con dấu cá nhân

 

 

các chủ đề liên quan: từ vừng y tế, từ vựng trường học, từ vừng bệnh tật

 

 

Tin mới