Điều khoản dịch vụ


1. Chính sách bảo mật
 
Cảm ơn bạn đã truy cập vào website: AnonVietnam.vn được vận hành bởi Công ty ADCLARITI USA LLC.
 
Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
 
2. Thu thập thông tin cá nhân
 
Các thông tin thu thập thông qua website AnonVietnam.vn sẽ giúp chúng tôi:
 
- Hỗ trợ bạn khi học trực tuyến.
 
- Giải đáp thắc mắc của bạn.
 
- Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên website của chúng tôi.
 
Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại anonvietnam.vn, các bạn có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, họ tên, số điện thoại liên lạc…) Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính xác thực và hợp pháp, anonvietnam.vn không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến luật pháp của thông tin khai báo.
 
3. Phạm vi sử dụng thông tin
 
AnonVietnam.vn rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng, vì vậy chúng tôi cam kết sẽ tuyệt đối không tự ý sử dụng thông tin khách hàng vào mục đích không mang lại lợi ích cho khách hàng, chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của khách hàng cho bất cứ bên thứ ba nào trừ khi điều nay là cần thiết cho điều khoản trong chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.
 
4. Truy xuất thông tin cá nhân
 
Bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết thích hợp mà chúng tôi cung cấp.
 
5. Thay đổi về chính sách
 
Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản chính sách bảo mật cập nhật sẽ được công bố trên website của chúng tôi và sẽ được ghi ngày để bạn nhận biết được bạn mới nhất.
 
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách riêng tư này, vui long liên hệ với chúng tôi qua email: contact@anonvietnam.vn