Mẫu câu khi nói xin lỗi - Anon Japan School

Khi ban phạm sai lầm muốn xin ai đó tha thứ, bạn hãy dũng cảm nhận lỗi nhé. Anon hướng dẫn bạn vài câu nói đơn giản khi muốn nói lời xin lỗi.

 

済みません hoặc 御 免なさい ( sumimasen hoặc gomennasai ):Xin lỗi


そんな 心 算 ではありませんでした ( Sonna kokoro sande wa arimasendeshita ):  Tôi không có ý đó.


私  のせいです (  watashi no seidesu ): Đó là lỗi của tôi


今 度はきちんとします (Kondo wa kichintoshimasu): Lần sau tôi sẽ làm đúng.


遅 くなって済みません    (Osoku natta sumimasen):  Xin tha lỗi vì tôi đến trễ


お待たせして 申 し 訳 ありません  (Omataseshite mou wakearimasen ):    Xin lỗi vì đã làm bạn đợi


ご 迷 惑 ですか?( Gomeiwakudesuka ):    Tôi có đang làm phiền bạn không?


少々, 失 礼 します  (   Shyou shyou shitureishi  ):   Xin lỗi đợi tôi một chút

 

 

Cập nhật thông tin mới cùng các bài học từ page  và website:

 

JANON JAPANESE SCHOOL

 

Hotline: +1-657-232-0311


Website: https://anonvietnam.vn

 

Facebook: https://www.facebook.com/anonvietnam.vn/

 


Email: contact@anonvietnam.vn

 

 

 

Tin mới