Bắt đầu


Bắt đầu
 
Học hiragana/katakana/kanji trong Chap 1.
 
Làm quen với hội thoại tiếng Nhật trong Chap 2.
 
Học phát âm với người bản xứ và cách sử dụng tiếng Nhật trong các tình huống thực tế bằng cách sử dụng hình động và các cụm từ hữu ích cho các cuộc hội thoại.
 
Ở cấp độ này, bạn sẽ tập trung vào kỹ năng nghe, một trong những kỹ năng quan trọng nhất để học ngoại ngữ.