N5


Ở cấp độ này, bạn sẽ học giao tiếp và ngữ pháp cơ bản qua việc chào hỏi hàng ngày. Trong tiếng Nhật, có 2 hình thức để chào hỏi: thân thiện và giao tiếp bình thường, phụ thuộc vào mối quan hệ giữa 2 người.

Ngoài ra, bạn sẽ được học một số cụm từ hữu ích khi bạn đến và học tập tại Nhật.