N4


Ở cấp độ này, bạn sẽ học cách biểu lộ cảm xúc và một số từ vựng liên quan đến văn hóa và phong tục Nhật Bản, nói rõ hơn về phong tục tập quán bạn đã học ở cấp độ N5.
 
Bạn sẽ học các cụm từ, từ vựng hữu ích cho những dịp đặc biệt như đám cưới, phỏng vấn và những tình huống bạn có thể gặp khi đi chơi, học tập và làm việc với người Nhật.