N3


Ở cấp độ này, bạn sẽ tập trung vào ngữ pháp tiếng Nhật và các tài liệu mở rộng.
 
Mục đích sử dụng 113 mẫu câu, thực hành ghi nhớ và áp dụng chính xác.
 
Ngoài ra, qua việc nghe/ hiểu, bạn sẽ thực hành viết cấu trúc và đọc cơ bản một truyện dài hoàn chỉnh.