N2


Tiếp  theo bậc N3.
 
Bạn sẽ được thực hành đọc và hiểu các thông báo, tiểu luận sau đó sẽ tiến hành ôn lại.
 
Nếu cấp độ N3 được cho là tương đương với trung học cơ sở thì N2 sẽ tương đương với trung học phổ thông.
 
Ở Nhật Bản, một số sinh viên tốt nghiệp trung học cơ sở bắt đầu làm việc như một thành viên của xã hội và họ được coi là người lớn.
 
Nội dung sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với các cấp học thấp hơn, do đó các giảng viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp bạn trong suốt khóa học.