N1


Cấp học cuối cùng của bạn.
 
Tại cấp học này, bạn sẽ đọc báo để có kiến thức và thực hành các cuộc hội thoại hằng ngày như người Nhật bản xứ.
 
Ngoài ra, bạn sẽ được học văn hóa, phong tục và các cách giao tiếp được sử dụng ở nước Nhật.