Phó từ N3 thường xuất hiện trong JLPT- Nhật ngữ Anon

じっと jitto Nhìn chằm chằm
多少 tashou ít nhiều
万一 manichi lỡ có mà, nhỡ có mà
むしろ mushiro thà... còn hơn
実に jitsuni thật là, đúng là
実は jitsuwa thật ra là
是非 zehi nhất định
そう sou làm như thế
そっくり sokkuri giống y như đúc
そっと sotto rón rén, nhẹ nhàng
それぞれ sorezore mỗi người, mỗi thứ
直ちに tadachini ngay lập tức
どうしても doushitemo dù thế nào đi nữa
とにかく tonikaku trước hết là
共に tomoni cùng với, ngoài ra
なんとか nantoka bằng cách nào đó
こっこり kokkori cười tươi
ぐっすり gussuri ngủ say
ざっと zatto làm qua loa
さっぱい sappari sảng khoái
さらに sarani thêm nữa, hơn nữa
直に jikani trực tiếp
しきりに shikirini không ngừng
別に betsuni không có gì đặc biệt
ほぼ hobo gần như
まさか masaka có lẽ nào
まさに masani chính là, đúng là
先ず mazu trước tiên
ますます masumasu càng lúc càng lớn
mata lại, lần nữa
まだ mada vẫn chưa
まったく mattaku hoàn toàn
まるで marude hoàn toàn, hệt như là
めったに mettani hiếm khi
最も mottomo nhất
しばしば shibashiba thường thường
よく yoku hay
少々に shoushou một chút
徐々に jojoni từng chút một
すこしもない sukoshimo nai một chút cũng không
既に sudeni đã rồi
精々 seizei tối đa
のんびり nonbiri thông thả
ばったり battari im bặt
びっくり bikkuri ngạc nhiên
ぴったり pittari vừa khít
再び futatabi lần nữa
ふと futo chợt nhận ra
たっぷり tappuri đầy ắp, nhiều
たびたび tabitabi thường xuyên, nhiều lần
偶々 tamatama tình cờ, ngẫu nhiên
単に tanni đơn thuần là
終に tsuini cuối cùng thì
常に tsuneni thường xuyên

Những câu nói " thả thính" bằng tiếng Nhật trong ngày Valentine.

Những từ vựng cần thiết khi làm thêm tại Nhật

Thói quen và hoạt động hằng ngày bằng tiếng Nhật

Nếu bạn chưa biết bắt đầu học tiếng Nhật từ đâu, hãy tham khảo các kháo học của Nhật ngữ Anon tại:

Website: https://anonvietnam.vn

Facebook: Nhật ngữ Anon

Hotline: +1-657-232-0311

1590 Adams Avenue, Unit 1845 Costa Mesa, California, 92626, USA

Tin mới